Rumus Trigonometri Sudut Rangkap atau Ganda merupakan lanjutan dari Rumus Jumlah dan Selisih Sudut Trigonometri

Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang Rumus Jumlah dan Selisih Sudut Trigonometri↝ , materi kita lanjutkan ke Rumus Trigonometri Sudut Rangkap. Sudut rangkap yang dimaksud adalah $2\alpha$ dan juga sudut $\dfrac12 \alpha$.

Seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sudut rangkap digunakan untuk menentukan nilai trigonometri untuk suatu sudut yang bukan merupakan sudut istimewa ($0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$) tanpa alat bantu hitung seperti kalkulator atau tabel.

Bagaimana menggunakan rumus sudut rangkap ini? simak ulasan berikut.

1. Rumus Trigonometri Sudut Rangkap (Ganda)

Rumus tersebut dapat kita peroleh atau kita buktikan dengan menggunakan akan rumus trigonometri jumlah dua sudut.

Pembuktian rumus trigonometri sudut rangkap :

$\bigstar$ Rumus Sinus sudut rangkap $ \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha $

Ingat rumus sinus jumlah sudut: $ \sin (A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B $

$$\begin{align*}\sin 2\alpha &= \sin ( \alpha + \alpha ) \\ &= \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \\ &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \end{align*}$$

Sehingga terbukti : $ \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha $

$\bigstar$ Rumus Cosinus sudut rangkap : $ \cos 2\alpha = \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha $

Ingat rumus $ \cos (A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B $

$$\begin{align*} \cos 2\alpha &= \cos (\alpha + \alpha ) \\ &= \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha \\ &= \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \end{align*} $$

Sehingga terbukti : $ \cos 2\alpha = \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha $

Dengan menggunakan rumus identitas: $ \sin ^2 A + \cos ^2 A = 1 \rightarrow \sin ^2 A = 1 - \cos ^2 A $ kita peroleh

$ \bigstar$ Rumus : $ \cos 2\alpha = 2\cos ^2 \alpha - 1 $

$$\begin{align*}\cos 2\alpha &= \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \\ &= \cos ^2 \alpha - (1 - \cos ^2 \alpha ) \\ &= 2\cos ^2 \alpha - 1 \end{align*} $$

Terbukti : $ \cos 2\alpha = 2\cos ^2 \alpha - 1 $

$ \bigstar$ Rumus : $ \cos 2\alpha = 1 - 2\sin ^2 \alpha $

$$\begin{align*}\cos 2\alpha &= \cos ^2 \alpha - \sin ^2 \alpha \\ &= ( 1 - \sin ^2 \alpha ) - \sin ^2 \alpha \\ &= 1 - 2\sin ^2 \alpha \end{align*}$$

Terbukti : $ \cos 2\alpha = 1 - 2\sin ^2 \alpha $

$ \bigstar$ Rumus Sudut Rangkap Tangen : $ \tan 2\alpha = \frac{2\tan \alpha }{1 - \tan ^2 \alpha } $

Ingat rumus : $ \tan (A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} $

$$\begin{align*} \tan 2\alpha &= \tan ( \alpha + \alpha ) \\ &= \frac{\tan \alpha + \tan \alpha }{1 - \tan \alpha \tan \alpha } \\ &= \frac{2\tan \alpha }{1 - \tan ^2 \alpha } \end{align*}$$

Sehingga terbukti : $ \tan 2\alpha = \dfrac{2\tan \alpha }{1 - \tan ^2 \alpha } $

Contoh Soal Sudut Rangkap

 1. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut

  1. $2 \sin 22,5^\circ \cos 22,5^\circ$
  2. $2 \cos^2 67,5^\circ – 1$
  3. $\dfrac{2\tan 3\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

  Penyelesaian

  1. $2 \sin 22,5^\circ \cos 22,5^\circ$
   gunakan rumus $\sin 2A=2\sin A \cos A$
   $$\begin{align*}2 \sin 22,5^\circ \cos 22,5^\circ&=\sin 2(22,5^\circ)\\&=\sin 45^\circ \\ &=\frac12 \sqrt{2}\end{align*}$$
  2. $2 \cos^2 67,5^\circ – 1$
   gunakan rumus $\cos 2A=2\cos^2 A -1$
   $$\begin{align*}2 \cos^2 67,5^\circ – 1&=\cos 2(67,5^\circ)\\&=\cos 135^\circ = \cos (180^\circ - 45^\circ) \\ &=-\cos 45^\circ =-\frac12 \sqrt{2}\end{align*}$$
  3. $\dfrac{2\tan 3\alpha}{1-\tan^2\alpha}$
   gunakan rumus $\tan 2A=\dfrac{2\tan A}{1-\tan^2A} $
   $$\begin{align*}\frac{2\tan 3\alpha}{1- \tan^2 \alpha }&=\tan 2(3\alpha) \\ &=\tan 6\alpha \end{align*}$$
 2. Diketahui $\sin A =\dfrac{5}{13}$, dengan A lancip. Hitung nilai $\sin 2A$, $\cos 2A$, dan $\tan 2A$ !

  Penyelesaian

  Karena $\sin A$ sudah diketahui maka cari lebih dulu $\cos A$. Kita dapat menggunakan rumus identitas trigonometri atau menggambar segitiga perbandingan trigonometri.

  Kita gunakan rumus identitas saja yaitu $\cos A = \sqrt{1-\sin^2A}$

  $\sin A =\dfrac{5}{13}$ maka

  $$\begin{align*} \cos A &= \sqrt{1-\sin^2A}\\ &= \sqrt{1-\left( \frac{5}{13} \right)^2} \\ &=\sqrt{1- \frac{25}{169} } \\ &=\sqrt{\frac{144}{169}} \\ \cos A &= \frac{12}{13}\end{align*}$$

  1. Nilai $\sin 2A$

   $$\begin{align*}\sin 2 A &=2\sin A \cos A \\ &= 2 \cdot \frac{5}{13} \cdot \frac{12}{13} \\ \sin 2A&= \frac{120}{169}\end{align*} $$

  2. Nilai $\cos 2A$

   $$\begin{align*}\cos 2 A &=\cos^2 A - \sin^2 A \\ &= \left(\frac{12}{13} \right)^2- \left(\frac{5}{13} \right)^2\\ &= \frac{144}{169}-\frac{25}{169}\\ \cos 2A &= \frac{119}{169} \end{align*} $$

  3. Nilai $\tan 2A$

   $$\begin{align*}\tan 2A &=\frac{\sin 2A}{\cos 2A} \\ &=\frac{\frac{120}{169}}{\frac{119}{169}} \\ \tan 2A &=\frac{120}{119} \end{align*} $$

2. Rumus Trigonometri untuk Setengah Sudut

Dari rumus trigonometri sudut ganda, dapat diturunkan rumus trigonometri untuk setengah sudut, yaitu dengan menetapkan $\dfrac12 \alpha$ sebagai sudut tunggal dan $\alpha$ sebagai sudut ganda.

Pembuktian Rumus sudut $ \frac{1}{2} A $ :

Misalkan $ 2\alpha = A \rightarrow \alpha = \frac{1}{2} A $

Substitusi bentuk permisalan di atas ke persamaan trigonometri sudut rangkap yang akan dibuktikan.

$\bigstar$ Rumus : $ \sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1- \cos A}{2}} $

gunakan rumus : $ \cos 2 \alpha = 1 - 2\sin ^2 \alpha $

$$\begin{align*}\cos 2 \alpha &= 1 - 2\sin ^2 \alpha \\ \cos A &= 1 - 2\sin ^2 \frac{1}{2} A\\2\sin ^2 \frac{1}{2} A &= 1 - \cos A \\\sin ^2 \frac{1}{2} A &= \frac{1 - \cos A}{2} \\\sin \frac{1}{2} A &= \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2} } \end{align*}$$

Sehingga terbukti : $ \sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1- \cos A}{2}} $

$\bigstar$ Rumus : $ \cos \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}} $

gunakan rumus : $ \cos 2 \alpha = 2\cos ^2 \alpha - 1 $

$$\begin{align*} \cos 2 \alpha &= 2\cos ^2 \alpha - 1 \\\cos A &= 2\cos ^2 \frac{1}{2}A - 1 \\2\cos ^2 \frac{1}{2}A &= 1 + \cos A \\\cos ^2 \frac{1}{2}A &= \frac{1 + \cos A}{2} \\\cos \frac{1}{2}A &= \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2} } \end{align*}$$

Sehingga terbukti : $ \cos \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}} $

$\bigstar$ Rumus : $ \tan \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1 - \cos A}{1 + \cos A}} = \frac{\sin A}{1+ \cos A} = \frac{1- \cos A}{\sin A } $

gunakan rumus : $ \tan \frac{1}{2}A = \frac{\sin \frac{1}{2}A }{\cos \frac{1}{2}A } , \sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1- \cos A}{2}} $, dan $ \cos \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}} $

a). Rumus Pertama : $ \tan \frac{1}{2}A = \frac{\sin \frac{1}{2}A }{\cos \frac{1}{2}A }$

$$\begin{align*}\tan \frac{1}{2} A &= \frac{\sin \frac{1}{2}A }{\cos \frac{1}{2}A } \ &= \frac{ \sqrt{\frac{1- \cos A}{2}} }{ \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2}} } \ \tan \frac{1}{2}A &= \sqrt{ \frac{1- \cos A}{1 + \cos A} } \end{align*}$$

b). Rumus kedua :

$$\begin{align*} \tan \frac{1}{2}A &= \sqrt{ \frac{1- \cos A}{1 + \cos A} } \\ \tan \frac{1}{2}A &= \sqrt{ \frac{1- \cos A}{1 + \cos A} \times \frac{1 + \cos A}{1 + \cos A} } \\ &= \sqrt{ \frac{1- \cos ^2 A}{(1 + \cos A)^2} } \\ &= \sqrt{ \frac{\sin ^2 A }{(1 + \cos A)^2} } \\ &= \frac{\sin A}{1+ \cos A} \end{align*}$$

c). Rumus ketiga :

$$\begin{align*} \tan \frac{1}{2}A &= \sqrt{\frac{1- \cos A}{1 + \cos A} } \\ \tan \frac{1}{2}A &= \sqrt{\frac{1- \cos A}{1 + \cos A} \times \frac{1 - \cos A}{1 - \cos A} } \\ &= \sqrt{\frac{(1- \cos A)^2}{1 - \cos ^2 A} } \\ &= \sqrt{\frac{(1- \cos A)^2}{\sin ^2 A } } \\ &= \frac{1- \cos A}{\sin A } \end{align*}$$

Sehingga terbukti : $ \tan \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{1 - \cos A}{1 + \cos A}} = \frac{\sin A}{1+ \cos A} = \frac{1- \cos A}{\sin A } $

Contoh Soal Setengah Sudut :

Hitunglah nilai dari :

 1. $ \sin 15^\circ $
 2. $ \cos 67,5^\circ $
 3. $ \tan 22,5^\circ $

Alternatif Penyelesaian :

 1. Nilai dari $ \sin 15^\circ $

  Misalkan $ \frac{1}{2}A = 15^\circ \rightarrow A = 30^\circ $

  $$\begin{align*}\sin \frac{1}{2} A &= \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2} } \\ \sin 15^\circ &= \sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2} } \\ &= \sqrt{\frac{1 - \frac{1}{2} \sqrt{3} }{2} } \\ &= \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3} }{4} } \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{3} } \end{align*}$$

  Jadi, nilai $ \sin 15^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{3} } $

 2. Nilai dari $ \cos 67,5^\circ $

  Misalkan $ \frac{1}{2}A = 67,5^\circ \rightarrow A = 135^\circ $

  nilai $ \cos 135^\circ = \cos ( 180^\circ - 45^\circ ) = -\cos 45^\circ = -\frac{1}{2} \sqrt{2} $

  $$\begin{align*}\cos \frac{1}{2} A &= \sqrt{\frac{1 + \cos A}{2} } \\ \cos 67,5^\circ &= \sqrt{\frac{1 + \cos 135^\circ}{2} } \\ &= \sqrt{\frac{1 + (-\frac{1}{2} \sqrt{2} )}{2} } \\ &= \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2} }{4} } \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2} } \end{align*}$$

  Jadi, nilai $ \cos 67,5^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2} } $

 3. Nilai dari $ \tan 22,5^\circ $

  Misalkan $ \frac{1}{2}A = 22,5^\circ \rightarrow A = 45^\circ $

  $$\begin{align*} \tan \frac{1}{2} A &= \frac{\sin A}{1+ \cos A} \\ \tan 22,5^\circ &= \frac{\sin 45^\circ}{1+ \cos 45^\circ} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \sqrt{2} }{1+ \frac{1}{2} \sqrt{2} } \\ &= \frac{ \sqrt{2} }{2+ \sqrt{2} } \\ &= \frac{ \sqrt{2} }{2+ \sqrt{2} } \times \frac{2 - \sqrt{2} }{2 - \sqrt{2} } \\ &= \frac{ 2\sqrt{2} - 2 }{4 - 2} \\ &= \frac{ 2\sqrt{2} - 2 }{2} \\ &= \sqrt{2} - 1 \end{align*}$$

  Jadi, nilai $ \tan 22,5^\circ = \sqrt{2} - 1 $