Persamaan Trigonometri Bentuk sin x = a, cos x = a dan tan x = a. adakalanya akan ditemui persamaan trigonometri seperti sinx=1/2, dan sebagainya. Bagaimana menyelesaikan bentuk persamaan tersebut? Hal ini dapat ditentukan dengan mengubah menjadi bentuk persamaan trigonometri sederhana bentuk sinx=sin alpha

Persamaan Trigonometri Bentuk sin x = a, cos x = a dan tan x = a

Adakalanya akan ditemui persamaan trigonometri seperti $\sin x=\frac{1}{2}\sqrt{3}$, $2\cos x=-1$, $2\tan x=\sqrt{2}$, dan sebagainya. Bagaimana menyelesaikan bentuk persamaan tersebut? Hal ini dapat ditentukan dengan mengubah menjadi bentuk persamaan trigonometri sederhana bentuk $\sin x=\sin \alpha $, $\cos x=\cos \alpha $, atau $\tan x=\tan \alpha $. Perhatikan contoh berikut

Contoh

Tentukan himpunan penyelesaian dari

 1. $\sin x=\frac{1}{2}\sqrt{3},\text{ }0\le x\le 360{}^\circ $
 2. $2\cos 2x=\sqrt{2},\text{ }\frac{\pi }{4}<x<2\pi $

Alternatif Penyelesaian

 1. $\sin x=\frac{1}{2}\sqrt{3},\text{ 0}\le \text{x}\le \text{2}\pi $
  $\sin x=\sin 60{}^\circ $

  1. $x_1=60{}^\circ +k.360{}^\circ $
   Untuk $k=0\to x_1=60{}^\circ $
  2. $x_2=(180{}^\circ -60{}^\circ )+k.360{}^\circ $
   Untuk $k=0\to {{x}_{2}}=120{}^\circ $

  Jadi, Himpunan Penyelesaiannya adalah HP= ${60{}^\circ ,120{}^\circ }$

 2. $2\cos 2x=\sqrt{2},\text{ }\frac{\pi }{4}<x<2\pi $
  $\cos 2x=\frac{\sqrt{2}}{2}$
  $\cos 2x=\cos 45{}^\circ$
  $\cos 2x=\cos \frac{\pi }{4}$

  1. $2x_1=\frac{\pi }{4}+k.2\pi $
   $x_1=\frac{\pi }{8}+k.\pi $
   Untuk $k=0\to x_1=\frac{\pi }{8}\text{ (TM)}$
   $k=1\to x_1=\frac{9\pi }{8}$
  2. $2x_2=-\frac{\pi }{4}+k.2\pi $
   $x_2=-\frac{\pi }{8}+k.\pi $
   Untuk $k=1\to x_2=\frac{7\pi }{8}$
   $k=2\to x_2=\frac{15\pi }{8}$

  Jadi, Himpunan Penyelesaiannya adalah HP= ${\frac{7}{8}\pi ,\frac{9}{8}\pi ,\frac{15}{8}\pi }$